Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prometni znakovi / Znakovi opasnosti / Radovi na cesti

Značenje

Označava blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti. Osnovna boja znaka je žuta. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Tijekom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti znaku se mora dodati »žuto trepćuće svjetlo za obilježavanje radova na cesti i zapreka« (G17).

Odaberite znak