Upisi u najbolje autoškole

kvalitetna edukacija i vrhunski rezultati prilikom polaganja vozačkog ispita

Prva pomoc / Ozljede kostiju i zglobova

Opišite postupak prve pomoći kod zatvorenog prijelom podlaktice.

Unutarnji prijelom podlaktice je ozljeda do koje dolazi prilikom teške traume jedne ili više kostiju u ruci. Ako se radi o zatvorenom prijelom unesrećena osoba ima neke od sljedećih simptoma: nemogućnost pomicanja šake ( ili cijele ruke), jaka oštra bol koja se širi, oteknuće na samom mjestu puknuća ( odmah nakon nastanka ozljede nema vidljivih znakova hematoma ). Bitno je kod ovog stanja spriječiti nastajanje težih ozljeda koje se mogu desiti prilikom pomicanja ruke. Potrebno je ozlijeđenu ruku fiksirati tj. imobilizirati kako bi smanjili mobilnost ozlijeđene ruke. Sa obilježenom rukom treba postupati s velikim oprezom pošto svaki krivi pokret može uzrokovati veće probleme. Ruku ne smijemo pomicati, potrebno je ekstremitet držati za dva susjedna zgloba (šaka i lakat) kako bi mu olakšali i smanjili bolove. Zatim započinjemo s imobilizacijom. Trokutnu maramu okrećemo tako da je pravi kut (ćošak) marame okrenut prema laktu ruke dok jednu stranicu marame prislanjamo uz prsa preko ramena a drugu preko ozlijeđene ruke do drugog ramena. Maramu učvrstimo čvorom oko vrata provjeravamo cirkulaciju u prstima.

Odaberi pitanje